Översikt

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn.

IFS grundades 1983 och har idag cirka 3 500 anställda. Produktutvecklingen sköts av medarbetare främst i Sverige och Sri Lanka och vår konsultverksamhet är fördelad över sex områden: Nordeuropa, Västeuropa, Centraleuropa, Östeuropa, Amerika samt Afrika, Asien och Stillahavsområdet.

Vår största produkt är IFS Applications™, som har cirka tio tusen kunder. Med IFS Applications och omfattande service- och mobilitetslösningar har IFS varit en pionjär inom komponentbaserade affärssystem. IFS Enterprise Service Management erbjuder dessutom ledande funktionalitet för fältservice, schemaläggning och ruttplanering, returlogistik med mera. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, använda och uppgradera. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive styrning av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM och MRO), produktlivscykelhantering (PLM), marknadsstöd (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM).

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare och den mest rekommenderade inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än en tio tusen kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. 

Koncernens produktutveckling bedrivs huvudsakligen vid IFS utvecklingscentra i Sri Lanka och Sverige.

IFS har utvecklat en partnerstrategi som bygger på samarbete såväl regionalt som globalt med stora multinationella allianspartners. Denna strategi gör det möjligt för företaget att komma in på nya marknader med hjälp av lokal kunskap och lokala resurser, samtidigt som arbetet sker inom ramen för ett enhetligt globalt partnerprogram.
IFS fokuserar på partners vars lösningar eller teknologier kompletterar IFS Applications inom de produkt- eller marknadssegment där IFS verkar. Målet är att ge kunderna tillgång till lösningar som ökar värdet av deras investeringar i IFS produkter.
Exempel på sådana partners är Microsoft och Oracle. Samarbetet med Microsoft kretsar kring användargränssnitt, beslutstöd och molnplattformar, medan Oraclesamarbetet i huvudsak är inriktat mot databaser och mellanprogramvara.
Ekosystemet av teknologipartners omfattar en rad olika regionala och globala leverantörer.
Lanseringen i slutet av 2013 av ett formellt partnerprogram som ställer krav på deltagarna att utveckla gemensamma försäljnings- och marknadsföringsplaner i kombination med åtaganden om olika partneraktiviteter, kommer att stärka IFS satsningar i viktiga vertikala marknader och göra det möjligt för företaget att ytterligare differentiera sig från konkurrenterna.
IFS utvecklar också aktivt ett nätverk av partners med systemintegratörer som hjälper kunder att såväl identifiera som implementera den IFS lösning som uppfyller deras specifika behov.

  • IFS ska stärka sin vinst, kassaflöde och finansiella position genom att fokusera på att åstadkomma ökad försäljning, minskade kostnader och ökad marknadsdel inom utvalda branscher.
  • IFS produktutveckling ska fokusera på att bevara sin position som teknikledare inom komponentbaserade affärssystem för en global marknad.
  • IFS produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för kunderna och ska tillhandahålla integrerade Internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners.
  • IFS produkt liksom bolagets arbetsmetoder, supportsystem och infrastruktur ska stödja kunder med global verksamhet.
  • För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska bolaget fokusera på ett begränsat antal branschsegment.
  • IFS ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra fortsatt utveckling av kompetens och marknadsnärvaro med lägre risk och kapitalbehov.
  • IFS ska upprätthålla egen leveranskapacitet avseende konsulttjänster kring implementering och användning av IFS Applications på viktiga marknader och därmed utgöra stöd för sina partners.
  • Genom att kunna erbjuda resurser från IFS enhet i Sri Lanka i kundprojekt och partnersamarbeten ökar bolagets konkurrenskraft.
  • IFS ska stimulera ökad rörlighet bland alla medarbetare i syfte att öka kompetens och förståelse för olika internationella marknader.

Lär känna IFS

Vi får ofta frågan om varför våra kunder föredrar att göra affärer med oss. En orsak är att IFS är en ledande leverantör av affärslösningar som utformats och utvecklats i samarbete med våra kunder för att göra dem mer flexibla.

Ladda ner broschyren

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us