IFS Användarförening

 IFS Användarförening är en oberoende ekonomisk förening som har som mål att öka medlemmarnas nytta av investeringen i affärssystemet. Föreningen arbetar för att skapa ett ökat erfarenhetsutbyte mellan IFSTM kunder i Skandinavien, och mellan kunderna och IFS.

Verksamhet och Medlemsskap

Ambitionen är också att kunna erbjuda kompetensutveckling med syfte att effektivisera användandet av IFS Applications. Kommunikationen med medlemmarna är både aktiv och kontaktskapande och sköts via denna webbplats och ett digitalt månadsbrev. Läs mer eller ladda ned program eller presentationer som finns att hämta under rubriken "Aktiviteter", nertill på denna sida.

Finansiering av verksamheten

Medlemskapet är företagsbundet vilket innebär att alla med behov och intresse är välkomna att kostnadsfritt delta vid föreningens olika aktiviteter. Årsavgiften, som är uppdelad i medlemsavgift och avdragsgill serviceavgift, beslutas av årsmötet och är för närvarande 
9 500 SEK exkl. moms.

Styrelsen

Styrelsen för IFS Användarförening består av sex ledamöter från Sverige och Norge. De kommer alla från företag som har omfattande efarenheter av IFS Applications.

Kostnadsfria seminarier och studiebesök

Användarföreningen arrangerar regelbundet seminarier kring aktuella ämnen, likväl som studiebesök hos IFS kunder. Seminarierna kan handla om allt från nyheter i IFS Applications till stöd för verksamhetsutveckling. Syftet är både att öka kunskapen om IFS Applications i det dagliga arbetet och att tillmötesgå medlemmarnas önskemål om intressanta seminarieämnen. Dessutom arrangerar eller deltar årligen IFS Användarförening i en användarkonferens.

About IFS Användarförening

 

User Group