Konsulttjänster

IFS™ erbjuder ett antal konsulttjänster inom affärssystemområdet. Vi har allt ifrån projektledare, lösningsarkitekter, affärssystemkonsulter, systemutvecklare och tekniker till applikationskonsulter.

Utifrån dina behov kan du välja vilken konsult som passar dig bäst. Vill du veta mer - skicka gärna ett mail till oss från kontaktlänken som du hittar längst ned på sidan.

Projektledare

IFS projektledare ansvarar för att vi följer det avtal som har upprättats mellan IFS och dig som kund. De ser också till att rätt kompetens, för era behov, inkluderas i projektgruppen. Under projektet har projektledaren fokus på att vi arbetar enligt vår metodik, följer tidplanen och håller de ekonomiska ramarna.

De arbetar tätt ihop med våra lösningsarkitekter för att säkerställa att lösningen motsvarar det vi tillsammans har kommit överens om.

Lösningsarkitekt

Våra lösningsarkitekter utarbetar en kundlösning utifrån det avtal som upprättats mellan dig som kund och IFS. De stämmer löpande av med dig när det gäller frågeställningar och vägval under arbetets gång samt leder arbetet med lösningstest före driftstart.

I deras ansvar ligger också att kommunicera beslut om lösning till konsulterna som arbetar praktiskt med att sätta upp systemet tillsammans med dig..

Affärskonsult

I implementeringsprojekt har affärskonsulten fokus på överenskomna processer och arbetar under ledning av lösningsarkitekten för att säkerställa resultatet. I uppgraderingsprojekt guidar affärssystemkonsulten er i arbetet med att se hur ni kan utveckla er lösning genom att ta nytillkomna funktioner i drift. Fokus för en IFS konsult är att maximera nyttan av er investering. I detta sammanhang kan även arbetsrutinerna analyseras och rekommendationer utarbetas.

Applikationskonsult

I implementeringsprojekt arbetar applikationskonsulterna under ledning av lösningsarkitekten med att sätta upp systemet. Applikationskonsulten är vår systemexpert inom sitt område och assisterar er i framtagandet av rutinbeskrivningar vid behov. Arbetet omfattar också att ta fram en plan för konvertering av data från ert nuvarande system.

Konsulterna utbildar era nyckelpersoner och kan även utbilda slutanvändare. De bistår er också med löpande konsultation i det dagliga arbetet och utbildning när behov uppstår samt bidrar med sin erfarenhet genom att vara en diskussionspartner vid tänkta förändringar i era rutiner.

Tekniker

Våra tekniker vägleder er när det gäller krav på den infrastruktur som krävs för att IFS Applications ska fungera optimalt enligt era behov. De erbjuder också tjänster för att säkerställa att er säkerhetskopia (back up) kan återskapa er miljö vid behov samt utför ”hälsokontroller” av databasen med förslag till åtgärder i de fall det behövs. Teknikern är också den konsult som installerar de leveranser av program och kod som ni får av oss.

Systemutvecklare

Systemutvecklarna arbetar oftast tillsammans med våra applikations-/affärssystemkonsulter för att utforma anpassningar i IFS Applications. De har god kunskap om hur vårt system är uppbyggt och är därför en bra samtalspartner när det gäller att bedöma komplexiteten i en önskad anpassning.

Denna typ av IFS konsult bidrar också i konvertering av data från gamla system samt skapar integrationer mellan olika system. De skriver också koden till de funktioner som inte ingår i vårt standardsystem.

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS Support Operations

Maintenance and support is provided by IFS’s global support network backed up by regional service centers, IFS Research and Development (R&D), IFS consulting organizations and IFS partners.

Download White Paper

OPENIFS ANVÄNDARFORUM

OpenIFS är ett användarforum och användarplattform som är aktivt 24 timmar om dygnet. Här får du tillgång till den kollektiva insikten från kunder, partners och IFS medarbetare. Deltagare kan kommunicera fritt med varandra och dela idéer och metoder eller ställa frågor.

IFS Portal Login